• 24 ژانویه, 2016 ساعت : 16:12
  • دسته :

هیئت امناء

 

هیئت امناء
بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت انجمن خیریه صابرین شهر خور می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان عرصه های مختلف پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی مؤسسه ای متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا انجمن خیریه صابرین شهر خور همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت رادر کنار فعالیت شخصی و شغلی خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان با اعضا هیات امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های انجمن خیریه صابرین شهر خور آشنا نماییم.
اختیارات هیات امنا بر مبنای اساسنامه:
1- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه کلی سالیانه موسسه
2- تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره موسسه و تفویض اختیارات به آنها
3- تعیین بازرس قانونی موسسه
4- تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه موسسه
5- تصویب انحلال موسسه
6- تصویب آیین نامه های لازم در خصوص استفاده از در آمدهای موسسه و اختصاص بودجه به هریک از اهداف آن
7- تصویب طرح های پیشنهادی جهت تقویت بنیه مالی موسسه
8- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های موسسه

 

اعضاء هیئت امناء عبارتند از:
عبدالغنی قطبا
منصور شفیعی
ماشاالله صالحی
سید احمدهاشمی
منصور پیوند
ماشاالله اکرمی
یونس قانع
عبدالحمید امانی
مسعود رحیم زاده

 

وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره(اصلی و علی البدل) و بازرسان(اصلی و علی البدل)
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس(بازرسان)
3- تعیین خط مشی کلی
4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
5- تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات تبصره ماده 12
6- تصویب ترازنامه و بودجه
7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه
ماده 15
مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
2- با درخواست یک سوم از اعضا هیئت امناء
تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
ماده 16
وظایف مجمع عمومی هیئت امناء فوق العاده
3- تصویب تغییرات اساسنامه
4- بررسی و تصویب یا رد انحلال
5- عزل برخی از اعضا یا کل اعضا هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفا اعضا هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضا علی البدل و تعیین کسری اعضا تا سررسید مجمع عمومی عادی
6- تغییر نشانی
7- افزایش یا کاهش سرمایه
ماده 17
مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت ریسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند.
تبصره: اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد.

طراحی و توسعه آراد