• 19 ژانویه, 2016 ساعت : 15:18
  • دسته :

اساسنامه انجمن

فصل اول – کلیات و اهداف:
ماده 1
نام: نام انجمن خیریه صابرین شهر خور است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن خیریه نامیده می شود.
ماده 2
نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن خیریه، غیر سیاسی، غیر تجاری، غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا انجمن خیریه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 5.5.1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی می گردد.
ماده 3
محل: مرکز اصلی انجمن خیریه بدین صورت می باشد: استان فارس – شهرستان لارستان- شهر خور- میدان امام شافعی(ره)- کدپستی: 7437139987
در صورت لزوم می تواند پس از موافقت مرجع صدور مجوز در سایر نقاط داخل یا خارج از شکرو شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
ماده 4
تابعیت انجمن خیریه: تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام انجمن خیریه حق فعالیت سیاسی له یا عیله افراد، احزاب و گروه های سیاسی را نخواهند داشت.
ماده 5
مدت: فعالیت انجمن خیریه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.
ماده 7
هیئت موسس عبارتند از:
عبدالغنی قطبا
منصور شفیعی
ماشاالله صالحی
سید احمدهاشمی
منصور پیوند
ماشاالله اکرمی
یونس قانع
عبدالحمید امانی
مسعود رحیم زاده
تبصره: هیئت موسس بعد از تاسیس و معرفی هیئت امنا از بین خود و یا دیگران به عنوان موسس مسئولیتی در انجمن خیریه نخواهند داشت.
ماده 8
اهداف انجمن:
انجمن خیریه صابرین خور، نهادی خيريه و عام المنفعه مي باشد که در راستاي جمع آوري کمک هاي خيرين جهت توزيع مناسب بين مستمندان و مهيا کردن شرايط لازم براي استفاده بهينه از آن در زمينه فعاليت هاي مختلف علمی، اجتماعي، ديني، ورزشي و غيره تشکيل شده است.

حوزه فعاليت هاي انجمن:
1- شناسايي و کمک مالي با عوض و بلا عوض به افراد نيازمند و بي بضاعت جامعه
2- کمک به بیماران، زنان مطلقه، بیوه زنان، بی سرپرستان و بد سرپرستان جامعه
3- ارائه تسهيلات به نيازمندان آبرومند و اعطای وام قرض الحسنه بدون دريافت کارمزد.
4- شناسايي و کمک به ايتام و خانواده هاي بي سرپرست.
5- پرداخت کمک هزينه به دانش آموزان، دانشجويان و طلاب علوم دينی با استعداد و نيازمند و بي بضاعت.
6- پرداخت مستمري به ائمه، مؤذنين و کارمندان مساجد شهر خور.
7- تأمين مستمري مديران و معلمين مدرسه علوم دينی، دار القرآن ، مهد قرآن شهر خور.
8- پرداخت کمک هزينه ازدواج، مسکن جهت جوانان و تهيه جهيزيه برای زوجهای جوان.
9- تشکيل کلاس هاي دينی، علمي،اجتماعي،بهداشتی و روانی، هنري و برگزاری جلسات، سخنرانی، همايش ها و غيره درجهت افزايش سطح علمي جامعه.
10- انتشار نشريه (گاهنامه، ماهنامه، فصل نامه، خبرنامه و…)، بروشور، جزوه، کتاب، سايت، وبلاگ با دريافت مجوز از ارگان هاي ذيربط.
11- تاسيس آموزشگاه غير انتفاعي (مهد کودک، پيش دبستان، دبستان، راهنمايي، متوسطه، پيش دانشگاهي و آموزشگاه کودکان استثنايي) کلاس هاي تقويتي و کنکور و آموزش رايانه با دريافت مجوز از ارگان هاي ذيربط.
12- تاسيس درمانگاه و مراکز خدماتي و کمک به بيماران نيازمند با دريافت مجوز از ارگانهاي ذيربط.
13- تشکيل مرکز و کميته هاي مشاوره اي مختلف و مطابق با نیاز جامعه.
14- کمک به معلولين ذهني و حرکتي و همکاري با سازمان بهزيستي و ساير نهادها و ارگانهاي ذيربط با مسائل و مشکلات جامعه.
15- تشکيل باشگاه هاي مختلف ورزشي در تمام رشته ها و سنین و حمايت از ورزشکاران در تمام سطوح.
16- برگزاري اردوها و مسابقات ورزشي و همکاری با شورای ورزشی و اداره تربيت بدنی در امر ورزش.
17- تاسيس مجموعه ها و سالن هاي ورزشي.
18- تشکيل کميته هاي مختلف جهت کارهاي عام المنفعه و خيريه.
19- ايجاد فرصت هاي شغلي و ارائه طرح هاي اشتغال زا و هدايت سرمايه هاي سرگردان.
20- ايجاد مؤسسات و شرکت های تعاونی و بهره گيري از آن در جهت اهداف انجمن.
21- تشويق خيرين و خيرانديشان شهر و منطقه در كمك به ايجاد فضاهاي فرهنگي، تفريحي و گردشي و…
22- برپايي جلسات و همايش ها جهت تقدير از خيرین، چهره هاي ماندگار شهر و فعالين در عرصه هاي مختلف.
23- تشريک مساعی و همکاری با مؤسسات و انجمن هاي خيريه، موسسات ديني و فرهنگي مشابه براي انجام فعاليت مشترک.
ماده 9
طرح ها برنامه ها و سایر اقدامات:
طرح ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یاز سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 10
فعالیت اعضاء اعم از هیئت موسس، هیئت امنا، خیئت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه تسهیلات از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره: هیئت امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضا 10 درصد از درآمد موسسه را با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل به عنوان حقوق و پاداش و به دیگر ارکان انجمن خیریه به لحاظ تلاش مضاعاف در راه رسیدن به اهداف در نظر بگیرد.

فصل دوم – ارکان:
ماده 11
ارکان انجمن خیریه عبارتند از: 1- مجمع عمومی هیئت امناء 2- هیئت مدیره 3- مدیرعامل 4- بازرسان.
الف – مجمع عمومی هیئت امناء:
ماده 12
مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد 9 نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در انجمن خیریه می باشند که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره: در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضاء هیت امنا عضو جانشین، در اولین جلسه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 13
مجمع عمومی عادی هیئت امنا سالی یک بار در اسفندماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت حضور نصف به علاوه یک عضو، جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل 15 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضا خواهد رسید در صورتی که دردرعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی هیئت امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در اموری که از وظایف مجمع عادی است به تقاضای هیئت مدیره، بازرس(بازرسان) یا یک سوم اعضای هیئت مامناء تشکیل گردد.
ماده 14
وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء:
1- انتخاب اعضای هیئت مدیره(اصلی و علی البدل) و بازرسان(اصلی و علی البدل)
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس(بازرسان)
3- تعیین خط مشی کلی
4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
5- تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات تبصره ماده 12
6- تصویب ترازنامه و بودجه
7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه
ماده 15
مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
2- با درخواست یک سوم از اعضا هیئت امناء
تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
ماده 16
وظایف مجمع عمومی هیئت امناء فوق العاده
3- تصویب تغییرات اساسنامه
4- بررسی و تصویب یا رد انحلال
5- عزل برخی از اعضا یا کل اعضا هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفا اعضا هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضا علی البدل و تعیین کسری اعضا تا سررسید مجمع عمومی عادی
6- تغییر نشانی
7- افزایش یا کاهش سرمایه

 

• هیئت مدیره
امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در انجن خیریه صابرین شهرخور با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره انجمن خیریه صابرین شهر خور داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود انجمن را در رسیدن به یک مؤسسه متعالی و مترقی هدایت می کنند.
وظایف و اختیارات هیات مدیره بر مبنای اساسنامه:
کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی موسسه به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیأت امنا است با هیأت مدیره می باشد.
تعیین رییس و نایب رییس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره
تعیین مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظائف او.-هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
نمایندگی قانونی موسسه در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری-استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان -اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیأت امنا-حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی-اقامه دعاوی مدنی و جزایی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزایی، چه موسسه مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا-تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمد های موسسه و اختصاص بودجه به هریک از هدف های آن و ارایه به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب-تهیه و تنظیم تراز نامه و گزارشات سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب-رییس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت می نماید.
رئیس هیات مدیره:
نایب رئیس هیات مدیره:
اسامی اعضای اصلی هیات مدیره:
اسامی اعضای علی البدل هیات مدیره:
• مدیر عامل
• بازرس قانونی

 

 

اهداف انجمن:

انجمن خیریه صابرین خور، نهادی خيريه و عام المنفعه مي باشد که در راستاي جمع آوري کمک هاي خيرين جهت توزيع مناسب بين مستمندان و مهيا کردن شرايط لازم براي استفاده بهينه از آن در زمينه فعاليت هاي مختلف علمی، اجتماعي، ديني، ورزشي و غيره تشکيل شده است.

 

حوزه فعاليت هاي انجمن:
1- شناسايي و کمک مالي با عوض و بلا عوض به افراد نيازمند و بي بضاعت جامعه
2- کمک به بیماران، زنان مطلقه، بیوه زنان، بی سرپرستان و بد سرپرستان جامعه
3- ارائه تسهيلات به نيازمندان آبرومند و اعطای وام قرض الحسنه بدون دريافت کارمزد.
4- شناسايي و کمک به ايتام و خانواده هاي بي سرپرست.
5- پرداخت کمک هزينه به دانش آموزان، دانشجويان و طلاب علوم دينی با استعداد و نيازمند و بي بضاعت.
6- پرداخت مستمري به ائمه، مؤذنين و کارمندان مساجد شهر خور.
7- تأمين مستمري مديران و معلمين مدرسه علوم دينی، دار القرآن ، مهد قرآن شهر خور.
8- پرداخت کمک هزينه ازدواج، مسکن جهت جوانان و تهيه جهيزيه برای زوجهای جوان.
9- تشکيل کلاس هاي دينی، علمي،اجتماعي،بهداشتی و روانی، هنري و برگزاری جلسات، سخنرانی، همايش ها و غيره درجهت افزايش سطح علمي جامعه.
10- انتشار نشريه (گاهنامه، ماهنامه، فصل نامه، خبرنامه و…)، بروشور، جزوه، کتاب، سايت، وبلاگ با دريافت مجوز از ارگان هاي ذيربط.
11- تاسيس آموزشگاه غير انتفاعي (مهد کودک، پيش دبستان، دبستان، راهنمايي، متوسطه، پيش دانشگاهي و آموزشگاه کودکان استثنايي) کلاس هاي تقويتي و کنکور و آموزش رايانه با دريافت مجوز از ارگان هاي ذيربط.

12- تاسيس درمانگاه و مراکز خدماتي و کمک به بيماران نيازمند با دريافت مجوز از ارگانهاي ذيربط.
13- تشکيل مرکز و کميته هاي مشاوره اي مختلف و مطابق با نیاز جامعه.
14- کمک به معلولين ذهني و حرکتي و همکاري با سازمان بهزيستي و ساير نهادها و ارگانهاي ذيربط با مسائل و مشکلات جامعه.
15- تشکيل باشگاه هاي مختلف ورزشي در تمام رشته ها و سنین و حمايت از ورزشکاران در تمام سطوح.
16- برگزاري اردوها و مسابقات ورزشي و همکاری با شورای ورزشی و اداره تربيت بدنی در امر ورزش.
17- تاسيس مجموعه ها و سالن هاي ورزشي.
18- تشکيل کميته هاي مختلف جهت کارهاي عام المنفعه و خيريه.
19- ايجاد فرصت هاي شغلي و ارائه طرح هاي اشتغال زا و هدايت سرمايه هاي سرگردان.
20- ايجاد مؤسسات و شرکت های تعاونی و بهره گيري از آن در جهت اهداف انجمن.
21- تشويق خيرين و خيرانديشان شهر و منطقه در كمك به ايجاد فضاهاي فرهنگي، تفريحي و گردشي و…
22- برپايي جلسات و همايش ها جهت تقدير از خيرین، چهره هاي ماندگار شهر و فعالين در عرصه هاي مختلف.
23- تشريک مساعی و همکاری با مؤسسات و انجمن هاي خيريه، موسسات ديني و فرهنگي مشابه براي انجام فعاليت مشترک.