گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 12.15. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 12.15. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

گزارش قرارداد زمین انجمن و مذاکره با اوقاف

جلسه انجمن خیرین در بندرعباس و حضور جمعی از اعضا انجمن در جلسه مذکور

گزارشی از وضعیت امامان مساجد توحید و فاروق

گزارش ساختمان خیریه مرحوم مهرآوران

گزارش سالن مدرسه حاج عبدالله حسین و پسران

گزارشی از نیازمندی دو خانواده خوری برای تامین مشکلات مالی شان برای ساخت منزل مسکونی

پیشنهاد حامد شفیعی برای فعال سازی کمیته بانوان توسط چند نفر از بانوان علاقه مند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوبات جلسه:

مصوب شد جمعی از اعضا انجمن(آقایان قانع، امانی، شفیعی، قطبا و فتحی) در جلسه پنجشنبه انجمن خیرین بندرعباس شرکت کنند.

مصوب شد عبدالغنی قطبا و ماشاالله اکرمی برای مذاکره با مساله قرارداد زمین انجمن با ریاست اوقاف دیداری داشته باشند.

پیشنهاد شد در اسرع وقت نسبت به انتخاب جایگزین امامان مساجد توحید و فاروق اقدام شود.

مصوب شد از بانوان علاقه مند به فعال سازی کمیته بانوان برای حضور در یک جلسه حضوری دعوت شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاضرین در جلسه:
عبدالغنی قطبا، ماشاالله اکرمی، یونس قانع، حامد شفیعی، علی شفیعی، محمد تکاپوی، منصور خشنود، عبدالحمید امانی، شهرام صالحی، رسول فتحی، ایوب محمودی.

 

 

طراحی و توسعه آراد