گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 10.26. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 10.26. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

گزارش ساختمان منزل مرحوم مهرآوران(پایان عملیات خاکبرداری و شروع دیوارچینی و بتن ریزی) توسط محمد تکاپوی

گزارش سالن مدرسه حاج عبدالله پسران توسط شهرام صالحی

گزارش اجناس غیرنقدی زلزله زده ها توسط رضا فتحی

گزارش زمین جاده شهرک(پیگیری مجوز و…) توسط شهرام صالحی

گزارش خرید وسایل بازی دالرالتحفیظ توسط رضا فتحی

گزارش کمیته مساجد و تدوین آیین نامه و شرح وظایف امامان توسط رضا فتحی

گزارش کمیته فقرا و نیازمندان توسط عبدالحمید امانی

گزارش کمک به منزل خانم ؟ (پرداخت هزینه 4 و نیم میلیون تومانی) توسط یونس قانع

گزارش حامد شفیعی از کمیته قرض الحسنه و تغییر متن تقدیرنامه انجمن

پیشنهاد سر و سامان دادن زکات مردم با آغاز ماه مبارک رمضان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوبات جلسه:

مقرر شد قراردادی فیمابین انجمن خیریه صابرین و محمد تکاپوی جهت انجام امورات ساختمان مرحوم مهرآوران منعقد شود.

مقرر شد در ارتباط با سالن مدرسه حاج عبدالله حسین و پسران از نظر مساله حسابداری سازوکاری مشخص ارائه شود.

مقرر شد یک نسخه از شرح وظایف امامن را به امام جمعه تحویل داده و یک نسخه نیز به اعضا انجمن خیریه ارائه شود.

مقرر شد شهرام صالحی و منصور خشنود مسئول پیگیری سند زمین جاده شهرک باشند.

مصوب شد متن تقدیرنامه انجمن تغییر کند و اهدا لوح تقدیر همراه با اهدا تندیس باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله اکرمی، یونس قانع، حامد شفیعی، محمد تکاپوی، منصور خشنود، عبدالحمید امانی، شهرام صالحی،  ایوب محمودی، منصور پیوند، رضا فتحی.

 

طراحی و توسعه آراد