گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.17. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.17. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

بررسی آیین نامه کمیته مساجد، هیات امناء، شرح وظایف امامان و متن قرارداد توسط رضا فتحی.

پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بین بنیاد کودک لار با انجمن خیریه صابرین خور در هفته جدید توسط شهرام صالحی.

گزارش کمک مالی مهد کودک نور به زلزله زدگان کرمانشاه به مبلغ 232/500 تومان توسط یونس قانع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوبات جلسه:

مصوب شد جلسه مشترک بین اعضای کمیته های انجمن خیریه صابرین خور با بنیاد کودک لار فردا عصر(چهارشنبه 18 بهمن ماه) راس ساعت 6 در مسجد عثمان(رض) برگزار شود.

آیین نامه هیات امنای مساجد پس از بحث و بررسی توسط حاضرین در جلسه به تصویب رسید.

مصوب شد آیین نامه مربوط به انواع مرخصی ها، فعالیت ها و…پس از مطالعه اعضا مجددا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مصوب شد تمدید مجوز انجمن که در مورخه 11 مهرماه 96 به آقای پیوند واگذار شده بود مجددا پیگیری شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله اکرمی، یونس قانع، حامد شفیعی، محمد تکاپوی، منصور خشنود، عبدالحمید امانی، شهرام صالحی، مسعود جمالی، رسول فتحی، ایوب محمودی، منصور پیوند، رضا فتحی.

طراحی و توسعه آراد