هفته نیروی انتظامی گرامی باد

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

 

 

 

 

 

 

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه اسلامی است.

هفته نیروی انتظامی گرامی باد.

طراحی و توسعه آراد