گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 06.28. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 06.28. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

بررسی تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام خمینی

بررسی وضعیت آقای رضا فتحی در کمیته مساجد

بررسی کمک به افراد خاص از طریق کمیته فقرا و نیازمندان

بررسی وضعیت منزل اهدایی مرحوم مهرآوران

ارائه گزارش ا زجلسه داخلی کمیته قرض الحسنه

بررسی وضعیت زمین اهدایی مرحوم ماشاالله شفیعی

بررسی راه اندازی مهدقرآن تخصصی برای کودکان 4 ساله به پیشنهاد رضا فتحی

_________________________________________________________________________________

مصوبات جلسه:

تفاهم نامه بین انجمن و کمیته امداد امام خمینی بررسی و تایید شد تا به زودی اجرایی شود

امانت دهی مبلغ 18 میلیون تومان به آقای سید احمد هاشمی از محل کمیته آموزشگاه های دینی بابت هزینه های مجتمع دینی  تا پایان سال جاری

مقرر شد رضا فتحی از امامت مسجد فارغ شده و با توجه به مسئولیت کمیته مساجد و تصمیم جمع مساله حقوق و مسکن و وظایف جدید ایشان مشخص شود.

_________________________________________________________________________________

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله صالحی، ماشاالله اکرمی، محمد تکاپوی، یونس قانع، علی شفیعی، حامد شفیعی، مسعود جمالی، منصور پیوند، رضا فتحی، منصور خشنود.

 

طراحی و توسعه آراد