گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 06.14. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 06.14. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

گزارش مسجد جامع قدیم توسط دکتر سید احمد هاشمی

گزارش کمیته فقرا و نیازمندان و نگارش آیین نامه داخلی کمیته و آماده شدن بانک اطلاعاتی کمیته فقرا و نیازمندان توسط مسعود جمالی

پیشنهاد منصور پیوند در ارتباط با اعضای کمیته فقرا و نیازمندان و عضوگیری از اعضای جدید و خارج از انجمن خیریه

بحث دکتر هاشمی در ارتباط با کمیته مساجد و دقت در انتصاب اعضای این کمیته با مسئولیت رضا فتحی

گزارش رسول فتحی از برچسب صندوق های خیریه سطح شهر

گزارش یونس قانع از افراد نیازمند مسکن در سطح شهر و گزارش موردی خانواده(؟) جهت کمک و بررسی وضعیت نامناسب محل سکونت ایشان به اعضا

گزارش منصور پیوند از وضعیت ساخت سرویس بهداشتی پارک پردیس با همکاری انجمن خیریه، شهرداری و شورای اسلامی شهر خور

_________________________________________________________________________________

مصوبات جلسه:

مقرر شد مسعود جمالی به عنوان مسئول کمیته فقرا و نیازمندان کار خود را شروع کند

مقرر شد یک صورت جلسه(موافقت نامه) بین بانیان و هیئت امنا انجمن خیریه صابرین خور در ارتباط با ساختمان مسجد جامع قدیم نوشته شود.

_________________________________________________________________________________

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله صالحی، ماشاالله اکرمی، سید احمد هاشمی، یونس قانع، علی شفیعی، حامد شفیعی، ایوب محمودی، مسعود جمالی، منصور پیوند، رسول فتحی، منصور خشنود.

 

طراحی و توسعه آراد