گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 05.17. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 05.17. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

بررسی پیشنهاد حضور یدالله خرمی در جلسه انجمن بنا به تمایل خودشان

پیگیری زمین شهرک عمران(خیریه اکرمی)

پیگیری سند زمین شهرک عمران(خیریه اکرمی)

گزارشی از کمک های کمیته فقرا و نیازمندان به افراد واجدالشرایط و مراجعه افراد بیشتر به انجمن برای دریافت کمک

گزارشی از کمک موردی انجمن به خانواده نیازمندی که به دلایلی فرزندشان به علت عدم پرداخت هزینه های دادگاه به حبس دچار شده بود و با حمایت انجمن و چند نفر از خیرین نامبرده آزاد شده است.

گزارشی از وضعیت مسکن خانواده (؟) و بررسی نحوه کمک به ایشان

گزارش پیگیری تهیه جهیزیه و همچنین بیماری خانواده (؟) که توسط انجمن صورت گرفته است.

گزارشی از وضعیت مالی بسیار نامناسب خانواده(؟) و بررسی نحوه چگونگی کمک به ایشان توسط انجمن

پیشنهاد تشکیل گروه یا کمیته ای برای اعطای کمک های موردی به افراد نیازمند(تهیه نیازمندی های اولیه و …)

گزارش نظافت مساجد توسط جاسم نامور و مشکلات مالی نامبرده که برای اعضای انجمن تشریح شد

گزارش طرح کمیته امداد برای افتتاح حساب صندوق قرض الحسنه با شرایط مناسب

ارائه گزارشی از جلسه انجمن های خیریه در بستک توسط یدالله خرمی و پیشنهادهای ایشان برای بهبود فعالیت های انجمن


مصوبات جلسه:

مقرر شد علی شفیعی پیگیری سند زمین شهرک عمران را برعهده بگیرند.

مقرر شد حامد شفیعی با همکاری عبدالحمید امانی و سایر دوستان پیگیر طرح کمیته امداد باشند.


حاضرین در جلسه:

ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، ماشاالله صالحی، یونس قانع، علی شفیعی، حامد شفیعی، ایوب محمودی، رسول فتحی، مسعود جمالی، منصور پیوند، عبدالحمید امانی، رضا فتحی، یدالله خرمی.

photo_2017-08-10_19-48-20

 

photo_2017-08-10_19-48-26