گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 03.15. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 03.15. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

درخواست امور قرآنی با مدیریت شیخ رضا فتحی جهت همکاری و مشورت با انجمن خیریه

گزارش کمک های جمع آوری شده و واریز شده به حساب انجمن

درخواست حمایت مالی از سوی ایوب محمودی مدیر مسئول نشریه خورشید لارستان

درخواست همکاری کمیته امداد جهت طرح اهدا سبد کالا به نیازمندان


مصوبات جلسه:


حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، شهرام صالحی، یونس قانع، علی شفیعی، رسول فتحی، منصور خشنود، منصور پیوند، عبدالحمید امانی، ماشاالله صالحی، محمد تکاپوی.

طراحی و توسعه آراد