گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 01.08. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 01.08. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

موضوع مسجد جامع خور

موضوع بولتن انجمن خیریه صابرین خور

موضوع درخواست انجمن NA  خور برای تهیه مکان جلسات


مصوبات جلسه:

مقرر شد در خصوص مسجد جامع خور با توجه به صحبت های انجام شده، آقای محمد نظری تا فردا ظهر نتیجه صحبت با ورثه مرحوم اسماعیل نژاد مبنی بر اینکه آیا حاضرند بخشی از زمین جبهه جنوبی مسجد وقف مسجد جامع خور شود را اطلاع دهد.

مقرر شد در خصوص درخواست انجمن NA برای مکان مصلای محله پایین، بررسی های لازم با حضور نماینده انجمن NA انجام شود و سپس تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

مقرر شد بولتن انجمن به تعداد 300 تا 400 منتشر شود.


حاضرین در جلسه:

سید احمد هاشمی، سید محمدنور دانش، ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، شهرام صالحی، حسین صالحی، یونس قانع، علی شفیعی، ایوب محمودی، رسول فتحی، مسعود جمالی، حامد شفیعی

 

photo_2017-04-03_18-25-21

photo_2017-04-03_18-25-25

photo_2017-04-03_18-25-28