گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.05. 95

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.05. 95

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

گزارش زمین تجاری جاده شهرک و مشکل صدور سند مالکیت

گزارش همکاری با بانک ملت جهت اخذ وام قرض الحسنه

گزارش نشست دوره جدید تشکل انجمن های خیریه

گزارش روند ساخت مسجد جامع خور

تصمیم گیری راجع به تشکیل مجمع عمومی انجمن خیریه صابرین خور

بررسی وضعیت منزل مرحوم مهرآوران


مصوبات جلسه:

مصوب شد جهت شفاف سازی مراحل اداری مسجد جامع خور، در یکی از خطبه های نماز جمعه؛ گزارشی از فعالیت های انجام شده و پیگیری هایی که تا با امروز صورت گرفته است توسط سید احمد هاشمی به اطلاع عموم برسد.

مصوب شد برای تشکیل مجمع عمومی انجمن خیریه، کارگروهی متشکل از سید احمد هاشمی، منصور پیوند، شهرام صالحی و یونس قانع تشکیل شود و تا قبل از پایان سال جاری، گزارشی به هیئت مدیره داده شود.

مصوب شد جهت صدور پروانه ساخت، قولنامه ای برای منزل مرحوم مهرآوران تنظیم شود.

مهندس محمد تکاپوی، به عنوان پیمانکار ساختمان خیریه مرحوم مهرآوران تعیین شد.

مصوب شد جهت حل و فصل مسائل حقوقی انجمن خیریه، از مشاور حقوقی کمک گرفته شود.


حاضرین در جلسه:

ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، منصور خشنود، جاوید اکرمی، یونس قانع، علی شفیعی، ایوب محمودی، شهرام صالحی، سید احمد هاشمی، منصور پیوند، مسعود جمالی، محمد تکاپوی، رسول فتحی.

saberin (1)

 

saberin (2)