گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 10.28. 95

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 10.28. 95

 

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

بررسی وضعیت کارمندان انجمن

بررسی مسائل حقوقی انجمن خیریه صابرین و بحث استفاده از مشاور حقوقی در حل و فصل مشکلات احتمالی

بررسی وضعیت مشکلات قراردادها و …


مصوبات جلسه:


حاضرین در جلسه:

ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، یونس قانع، علی شفیعی، حامد شفیعی، عبدالحمید امانی، مسعود جمالی، شهرام صالحی.