گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 09.30. 95

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 09.30. 95

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

بررسی وضعیت منزل مرحوم مهرآوران

گزارش جلسه منزل آقای نوربخش توسط آقایان قطبا و اکرمی

بررسی وضعیت اشخاص تحت پوشش کمیته ایتام و فقرا و نیازمندان

بررسی آخرین وضعیت بولتن خبری انجمن


مصوبات جلسه:

پرونده ساختمانی زمین مرحوم مهرآوران به اسم سه نفر از اعضا انجمن(عبدالغنی قطبا، ماشاالله اکرمی و مسعود جمالی) صادر شود.

اشخاص بدسرپرست تحت پوشش کمیته فقرا و نیازمندان مستمری دریافت کنند و از کمیته ایتام مجزا شوند.

انتقال موجودی حساب های جاری به حساب بانک قرض الحسنه رسالت جهت استفاده از امتیاز وام آن بانک.

کمیته های فعال انجمن گزارش، اهداف و کارکرد خودر را تا روز پنجشنبه 2 دی ماه 95 به ایوب محمودی تحویل دهند تا بولتن خبری نشریه سریع تر منتشر شود.


حاضرین در جلسه:

ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، منصور خشنود، جاوید اکرمی، یونس قانع، علی شفیعی، حامد شفیعی، ایوب محمودی، رسول فتحی، عبدالحمید امانی، منصور پیوند.

 

photo_2016-12-30_17-59-06

 

photo_2016-12-30_17-59-24

 

photo_2016-12-30_17-59-34