گزارش اعطای وام قرض الحسنه از سال 1389 تا 1392

گزارش اعطای وام قرض الحسنه از سال 1389 تا 1392

دور اول اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان از سال 1389 تا1392

کمیته قرض الحسنه انجمن خیریه صابرین خور با همت و یاری نیک اندیشان عزیز در اول شهریورماه 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. از تاریخ سوم آذرماه 1389 تا بیست و یکم خردادماه 1392 تعداد 235 فقره وام بدون کارمزد به متقاضیان نیازمند اعطا شده است. این دور نخست اعطای وام های قرض الحسنه بوده که به مدت 4 سال ادامه داشته و پس از یک دوره تعلیق پرداخت وام، دور دوم پرداخت ها با همکاری بانک رسالت انجام شده است که کماکان نیز ادامه دارد.

نکته: با پیگیری های مکرر، پس از رفع مشکلات تعلیق پرداخت وام، دور دوم پرداخت وام های قرض الحسنه همراه با تغییراتی از اواخر اسفندماه 1393 آغاز شد. در این دور، کمیته فعالیت خود را با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و زیر نظر آن بانک و طبق قوانین بانکی ادامه داده است.

 

در جدول زیر می توانید وام های پرداختی این کمیته را از سال 1389 تا 1392 به تفکیک موارد و تعداد افراد متقاضی مشاهده کنید.

13

طراحی و توسعه آراد