آشنایی با کمیته صندوق های خیریه

آشنایی با کمیته صندوق های خیریه

 

نام: کمیته صندوق های خیریه

سال تاسیس: 1363

مسئول کمیته: رسول فتحی


 

با الهام از آيه ي کريمه:«وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد، وفرموده رسول گرامي اسلام (ص) که: خداوند در کمک بنده است تا زماني که بنده در کمک برادرش باشد.
سنگ بناي انجمن خيريه صابرين شهر خور در سال 1363 ﻫ ش گذاشته شد, در آن دوران سه تن از دلسوز اين شهر به نامهاي آقایان عبدالغني قطباء، منصورشفيعي وماشاءالله صالحي اقدام به تأسيس صندوقي بنام «صندوق خيريه خور» نمودند، اين صندوق از آن زمان وتاکنون، بسياري از کارهاي خيريه از قبيل پرداخت – حقوق امامان ومؤذنين مساجد – کمک به افراد مستضعف و بي بضاعت وهمکاري در بسياري از طرحهاي خيريه را بر عهده داشته است.

 

آمار و ارقام

در محله بالا 446 خانوار وجود دارد که از این تعداد 220 خانوار و 26 مغازه صندوق دار می باشند. محله پایین دارای 498 خانوار می باشد که از این تعداد 267 خانوار و 15 مغازه صندوق دار هستند. محله محمدنور آباد 212 خانوار دارد که از این تعداد 105 خانوار و 10 مغازه صندوق دار می باشند. محله حسین آباد 280 خانوار دارد که 100 خانوار و 4 مغازه صندوق دار می باشند. محله هاشم آباد 56 خانوار دارد که از این تعداد 16 خانوار و 22 مغازه صندوق دار هستند. محله جمال آباد 32 خانوار دارد که از این تعداد 8 خانوار و 10 مغازه صندوق دار می باشند.

صندوق های خیریه به صورت دوره ای هر سه ماه یکبار جمع آوری می شود.

مصارف حاصل از درآمدهای صندوق:

کلیه درآمد حاصل از صندوق های خیریه به حساب کمیته مساجد واریز می شود.
تبصره: در صورتی که هر کدام از کمیته ها با کسری بودجه مواجه شوند از محل کمیته صندوق خیریه به حساب آن ها واریز می شود.

 

در صورت عدم حضور در منزل فرم ذیل ارائه می گردد:

Picture2

برنامه های اجرایی آینده:

1) کد بندی صندوق ها

2) تهیه برچسب برای صندوق ها

3) تهیه صندوق هایی برای اماکن عمومی در سطح شهر

4) افزایش تعداد صندوق داران