آشنایی با کمیته مساجد

آشنایی با کمیته مساجد

نام: کمیته مساجد

سال تاسیس:

مسئول کمیته: عبدالحمید امانی


 

در حال حاضر کمیته مساجد به 9 امام مساجد شهر خور، ماهیانه حقوق ثابت پرداخت می کند. این کمیته همچنین جهت نظافت مساجد نیز ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان کمک هزینه نظافت مساجد به مسئولین مربوطه می پردازد. کل هزینه جاری ماهیانه کمیته مساجد 71140000 ریال می باشد که این مبلغ ممکن است در برخی از ماه ها با توجه به نیازها و ضرورت ها افزایش نیز پیدا کند. هزینه سالیانه این کمیته 853680000 ریال می باشد.

علاوه بر این هزینه ثابت، بسته به نیاز مساجد و همچنین امامان محترم، مبالغی به این مبلغ ثابت اضافه می شود. عمده هزینه های این کمیته توسط خیرین عزیز شهرمان تامین می شود و کسری از آن نیز از عایدات صندوق های سطح شهر تامین می شود.

  1. عبدالله26/01/2016 در 17:32

    آفرین

طراحی و توسعه آراد