آشنایی با کمیته فقرا و نیازمندان

آشنایی با کمیته فقرا و نیازمندان

 

نام: کمیته فقرا و نیازمندان

سال تاسیس:

مسئول کمیته: جاوید اکرمی


 

یکی از کمیته هایی که در انجمن خیریه صابرین شهر خور فعال است و به ارائه خدمات می پردازد، کمیته فقرا و نیازمندان می باشد.تامین نیاز نیازمندان و فقرا با حفظ حقوق انسانی و آبرومندی از اهداف مهم هر نهاد خیریه و هرگونه اقدام خداپسندانه می باشد. کمیته فقرا و نیازمندان انجمن خیریه صابرین، در جهت پاسخگویی به این امر مهم تشکیل شده است تا با شناسایی دقیق افراد مستحق و نیازمند بتواند در حد توان بخشی از نیازمندی های آنان را مرتفع سازد. این کمیته در حقیقت واسطه ای است میان فقرا و نیازمندان شهر خور و خیزین محترم که دوست دارند با آرامش خاطر، صدقات و خیرات خود را به مستحقان واقعی شهرشان برسانند تا مورد رضای حق تعالی واقع شود.

 

چه افرادی تحت پوشش این کمیته قرار می گیرند؟

هر یک از همشهریان عزیز شهر خور که نیازمند باشند و در مرحله تحقیق توسط افراد معتمد محل مورد تایید قرار گرفته باشند تحت پوشش این نهاد قرار می گیرند و کمیته فقرا و نیازمندان در حد وسع خود به آنان یاری می رساند.

کمک های مذکور، موردی می باشد یا دائمی و ثابت است؟

تاکنون تمام کمک های این کمیته موردی بوده است و هر فرد نیازمند با توجه به نیازی که دارد، مورد حمایت قرار گرفته است اما یکی از اهداف اساسی ما، کمک های مستمر و ثابت به افراد مستحق می باشد که ان شا الله با همت همشهریان عزیز در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

افراد نیازمند چگونه می توانند از این کمک ها بهره مند شوند؟

افراد نیازمند با مراجعه حضوری و تکمیل فرم مخصوص می توانند درخواست خود را مکتوب کرده و مسئول کمیته پس از بررسی، در اسرع وقت به مراجعین محترم پاسخ خواهد داد. در صورتی که تامین خواسته های این عزیزان در توان کمیته باشد و شرایط لازم را داشته باشند به آن ها کمک خواهد شد.

اصل تحقیق و تفحص در مورد افراد مراجعه کننده و نیازمندان محترم چگونه رعایت می شود؟

خیرین محترم دوست دارند کمک هایشان به افراد واقعا مستحق و نیازمندان واقعی برسد که ممکن است بسیاری از این افراد نیازمند در سطح شهر باشند اما به دلایلی دوست نداشته باشند کمک های اعطایی به آنان علنی شود. از این رو یکی از مهم ترین اصول این کمیته و کل انجمن خیریه حفظ حرمت و آبروی افراد نیازمند است.

 

طراحی و توسعه آراد