نمایش همه نوشته های دسته ‘کمیته ایتام’
آشنایی با کمیته ایتام

آشنایی با کمیته ایتام

  نام: کمیته ایتام سال تاسیس: مسئول کمیته: منصور خشنود   یکی از کمیته های فعال در انجمن خیریه صابرین شهر خور، کمیته ایتام می باشد. در حال حاضر 45 نفر تحت پوشش این کمیته هستند. شرایط عضویت در این کمیته بدین صورت می باشد که پسران زیر 15 سال و در مورد دختران تا…