نمایش همه نوشته های دسته ‘کمیته فقرا و نیازمندان’
گزارشی از عملکرد کمیته فقرا و نیازمندان در سال 94

گزارشی از عملکرد کمیته فقرا و نیازمندان در سال 94

 

آشنایی با کمیته فقرا و نیازمندان

آشنایی با کمیته فقرا و نیازمندان

  نام: کمیته فقرا و نیازمندان سال تاسیس: مسئول کمیته: جاوید اکرمی   یکی از کمیته هایی که در انجمن خیریه صابرین شهر خور فعال است و به ارائه خدمات می پردازد، کمیته فقرا و نیازمندان می باشد.تامین نیاز نیازمندان و فقرا با حفظ حقوق انسانی و آبرومندی از اهداف مهم هر نهاد خیریه و…

طراحی و توسعه آراد